ALISA VISAR

En sms-baserad tjänst för hjälpmedel


ALISA VISAR

Hjälpmedel i hemmet kan behövas under kortare eller längre perioder.


Med ALISA VISAR finns all information bara ett knapptryck bort. När det är dags för återlämning skickas automatiskt en påminnelse med all information som behövs. Risken för skador och olyckor minskar genom att göra det lätt att funktionskontrollera och ta hand om hjälpmedlet på rätt sätt.  

Mer tid till kärnverksamheten

Spara tid och pengar i vården


Idag ägnar personal en stor del av sin arbetstid åt administation. ALISA VISAR tydliggör var och när ett hjälpmedel ska återlämnas och hur det ska användas och skötas om. Dessutom minskar risken att hjälpmedel som inte längre används blir stående i en garderob och istället kan förskrivas till någon som behöver det. Återbruk gör att våra kommuner och regioners medel används på rätt sätt.

Lägg till ett extra info-nummer

Enkelt att få information för anhöriga


Ibland kan man behöva lite extra hjälp.  Med ALISA VISAR kan till exempel en anhörig också få all information och därigenom kunna hjälpa till.

FUNKTIONER

Ökad säkerhet och trygghet vid användande av hjälpmedel

Tillgänglig information

När ett hjälpmedel lämnas ut får användaren ett sms med filmer och information om hur det ska skötas. Användaren kan i lugn och ro titta igenom informationen och hitta den när den behövs. Viktig information som idag bara lämnas muntligt vid hämtning finns alltid att tillgå genom ALISA VISAR.


Funktionskontroller

Många hjälpmedel behöver kontrolleras regelbundet för att vara säkra och för att garantier ska gälla. Dessutom har vissa hjälpmedel en begränsad livslängd och kan behövas bytas ut. Allt detta påminner ALISA VISAR om, samt erbjuder lättförståelig information och filmer för att göra det lätt att göra rätt. 

Återlämning

När det är dags att lämna tillbaka ett hjälpmedel får användaren en påminnelse och information om var hjälpmedlet ska lämnas samt hur det ska rengöras innan. 


Vill du veta mer om hur din kommun och region kan få tillgång till tjänsten?

Lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig. 

 
 
 
 
 
unsplash