Låt Alisa ta hand om administrationen av medicintekniska produkter, på ett effektivt och säkert sätt. 


När personalen kan minska tidsåtgången för administration frigörs mer till för vård. 

Resultatet är både högre patientsäkerhet och gladare personal.  


Låter det intressant? Kontakta oss så berättar vi mer om hur Alisa kan hjälpa er. 

ÖKAD KONTROLL OCH MINDRE ADMINISTRATION


Nya förordningar för medicintekniska produkter och ökade krav på spårbarhet syftar till att öka säkerheten för de som är i behov av att använda dem. Detta är ett självklart led i att kvalitetssäkra vården. Samtidigt innebär det mer administration och krav på uppföljning för personal. ALISA är verktyget som tryggar och effektiviserar hantering av medicintekniska produkter och hjälpmedel. 

VÅRDGIVARNAS ALISA ERBJUDER:

-spårning och kontroll av hjälpmedel och medicintekniska produkter (MTP)

-stöd för att uppfylla krav och förordningar för MTP

-en modern och lättanvänd app som minimerar administration och maximerar nyttan

OM ALISA


ALISA skapades utifrån tanken att alla som arbetar inom vård och omsorg ska få tillgång till moderna digitala verktyg för en effektiv hantering av medicintekniska produkter (MTP). Tid som sparas på att slippa leta utrustning eller fylla i excelblad kan användas till vård, omsorg och rehabilitering istället. 

Ökade krav på kontroll av medicintekniska produkter


EU-förordningarna Medical Device Regulation (MDR) och In Vitro Diagnostic Device Regulation (IVDR) ställer höga krav på spårbarhet och uppföljning av medicintekniska produkter som syftar till att öka patientsäkerheten. Detta påverkar i högsta grad tillverkarna men det ställer också ökade krav på kommuner och regioner där medicintekniska produkter används, till exempel på särskilda boenden. 

HUR KAN ALISA HJÄLPA DIG?SPÅRNING 


ALISA ger full kontroll på vilka produkter som används och var de finns. Spara tid på att slippa leta och se direkt om det finns tillgängliga produkter i förråd.


UNDERHÅLL


Regelbundet underhåll och kontroller dokumenteras direkt i appen och finns alltid tillgängligt. 


KONTROLL


Produkter som närmar sig utgångsdatum flaggas automatiskt upp av ALISA så att detta inte riskerar glömmas bort. 

unsplash