Full spårbarhet för medicintekniska produkter (MTP), välfärdsteknik och beredskapslager


Alisa är systemet som enkelt håller ordning på funktionskontroller, utgångsdatum, bruksanvisningar och användning av både hyrda och inköpta produkter.


"Alisa har verkligen underlättat vårt dagliga arbete och ger konkret nytta varje dag. Jag känner mig äntligen trygg med att vi har full kontroll, och vi sparar så mycket tid. Det märks verkligen att systemet är utvecklat med oss som användare i fokus. 


Jag skulle aldrig vilja gå tillbaka till hur vi hade det innan vi införde Alisa."


— Fanny Hagström, leg. fysioterapeut.


Hårdare krav kräver nya lösningar


EU-förordningarna Medical Device Regulation (MDR) och In Vitro Diagnostic Device Regulation (IVDR) ställer höga krav på spårbarhet och uppföljning av medicintekniska produkter. Detta är ett led i att kvalitetssäkra vården och öka patientsäkerheten


Detta ställer ökade krav på kommuner och regioner där medicintekniska produkter används. Alisa är utformat för att uppfylla dessa.


Dessutom erbjuder Alisa snabb åtkomst till historik, dokumentation och produktinformation genom enkel scanning av en QR-kod.


När personalen kan minska tidsåtgången för administration frigörs tid som kan användas till vård och omsorg. Resultatet är både högre patientsäkerhet och gladare personal.

Varför Alisa? 


Fördelarna är många och det finns stor potential att både minska kostnader och uppnå andra positiva effekter. En nyttokalkyl ger konkreta siffror för just er kommun eller boende. Kontakta oss gärna för en mall som ni enkelt kan använda.


Minska kostnader

Ansvar och kostnader är idag ofta utspritt på olika enheter och huvudmän. Kostnader som uppstår hos en huvudman ge stora nyttor hos en annan. Det gör det svårt att se helheten och ta korrekta beslut baserat på fakta. 


Med en total bild över vilka hjälpmedel som står i förråd underlättas återanvändning istället för nyinköp. Nödvändiga inköp kan planeras bättre och lån mellan olika enheter möjliggörs. Samtidigt är historiken för en produkt tillgänglig och den fortsätter att vara fullt spårbar.


Alisa flaggar även automatiskt upp hyrda produkter som kan återlämnas i stället för att kosta pengar när brukaren inte längre har behov av dem.

Uppfyll lagkraven och öka tryggheten

Våra kunder vittnar om att det ger dem en stor trygghet att veta att de följer regler och förordningar, som MDR och IVDR. All information finns dokumenterad och är tillgänglig för alla som behöver den även om personal slutar.


Ett hjälpmedel som går sönder kan innebära en personlig katastrof för brukaren. Alisa visar både när och hur funktionskontroller ska göras samt gör det enkelt att följa upp, vilket minskar risken att osäkra hjälpmedel används. 


Spara tid

Det finns många undersökningar som visar att en väsentlig del av arbetstiden går åt att leta efter hjälpmedel, information om hjälpmedel och uppdatera olika listor.


Alisa visar var varje produkt hör hemma och effektiviserar hanteringen. Att till exempel dokumentera en funktionskontroll eller inventera kan göras direkt vid hjälpmedlet genom att scanna QR-koden. Inga extra listor behöver uppdateras, något som ofta är tidskrävande och förknippat med stora risker för felaktig eller saknad information.  


Alisa ser även till att bruksanvisningar och rutiner blir tillgängliga och lätt åtkomliga. 


Främja hållbarhet

Alisa stödjer ett mer hållbart fokus vid upphandlingar, genom att faktorer som livslängd och underhållskrav blir synliggjorda.


Genom att följa produktens rekommenderade underhållsintervaller maximeras livslängden utan att patientsäkerheten riskeras, vilket gör att produkter inte behöver kasseras i onödan. 


Ett bättre utnyttjande av de produkter som redan finns tillgängliga istället för att köpa nytt i onödan, innebär inte bara minskade kostnader utan är även bättre för vår planet. 

Digitalisering på ett enkelt och användarvänligt sätt

Alisa skapades för att det inte fanns någon på marknaden som utvecklar just de systemen vi eftersökte. De alternativ som fanns var krångliga eller inte oberoende i relation till distributörer. Alisa är utformat i tätt samarbete med legitimerad personal, enhetschefer, medicintekniskt ansvariga för rehabilitering (MAR) samt användbarhetsexperter. 


Alisa är 100% optimerat och framtaget för att hantera hjälpmedel, medicintekniska produkter, välfärdsteknik och beredskapslager på bästa sätt.  Det går utmärkt att koppla Alisa till andra system, som t ex journalsystem eller inköpssystem, genom öppna API:er.  Det går också att använda helt fristående. 


Kom igång direkt!


Ni ska snabbt komma igång och inte behöva ägna tid åt att manuellt lägga in en massa information. Tack vare våra samarbeten med tillverkare innehåller Alisa redan till exempel produktinformation och manualer.


Vanliga frågor & svar

Vad kostar det?


Alisa erbjuder en månadslicens baserat på verksamhetens storlek. En enskild verksamhet kan välja att köpa in systemet eller en kommun till samtliga verksamheter. Kontakta oss för en prisuppgift för din verksamhet eller kommun.


Vem har nytta av systemet?


Flera yrkesgrupper. Legitimerad personal som förskriver hjälpmedel, chefer som vill ha tillgång till statistik och rapporter samt omsorgspersonal som till exempel vill veta hur ett hjälpmedel ska hanteras. MAS och MAR och vårdgivare som gör uppföljningar och vill ha tillgång till statistik har också stor nytta av att Alisa används. 

Kan systemet integreras med andra system?


Ja. Alisa kan användas helt fristående eller integreras med andra system, som t ex journalsystem och kvalitetsledningssystem 

På vilket sätt stödjer systemet beredskapslager?


Alisa kan användas för kontroll, spårbarhet och inventering av beredskapslager. Ni får total översikt över vad som finns var, utgångsdatum och status på produkterna. 


Är systemet leverantörsoberoende?


Ja. Alisa kan hantera alla produkter, oberoende av leverantör, distributör eller tillverkare. Data och statistik äger du som kund. 

Vi har inte tid eller personal för att införa något nytt, kan ni hjälpa?


Självklart! Vi kan hjälpa till med att både praktiskt införa systemet, inventera, märka upp produkter och sätta rutiner på plats. Syftet med Alisa är att spara tid, men i vissa fall kan det krävas en engångsinsats för att skapa ordning och reda. Ifall hjälpmedel behöver rensas ut har vi samarbete med hjälporganisationer.  

Kontakta oss

Vänligen fyll i dina uppgifter så återkommer vi till dig snarast. Du kan också maila oss på kontakt@alisa.nu