Produktbilder från Etac och Human Care

Full spårbarhet av medicintekniska produkter och hjälpmedel


Låt Alisa hjälpa er att hålla ordning på funktionskontroller, utgångsdatum, bruksanvisningar och användning av både hyrda och inköpta hjälpmedel.

HÅRDARE KRAV KRÄVER NYA LÖSNINGAR


EU-förordningarna Medical Device Regulation (MDR) och In Vitro Diagnostic Device Regulation (IVDR) ställer höga krav på spårbarhet och uppföljning av medicintekniska produkter. Detta är ett självklart led i att kvalitetssäkra vården och syftar till att öka patientsäkerheten. Samtidigt innebär det mer administration och krav på uppföljning. 


Förordningarna påverkar i högsta grad tillverkarna men det ställer också ökade krav på kommuner och regioner där medicintekniska produkter används, till exempel på särskilda boenden.

VÅRDGIVARNAS ALISA ERBJUDER:

-spårning och kontroll av hjälpmedel och medicintekniska produkter (MTP)

-stöd för att uppfylla krav och förordningar för MTP

-Förenklad egenkontroll och budgetering

En digital, modern och lättanvänd lösning

Spårbarhet MTP

Dags att ersätta de gamla excelarken som aldrig stämmer med verkligheten?

ALISA skapades för att alla som arbetar inom vård och omsorg ska få tillgång till moderna digitala verktyg för en effektiv hantering av medicintekniska produkter och hjälpmedel. Tid som sparas på att slippa leta utrustning eller fylla i excelblad kan användas till vård, omsorg och rehabilitering istället.

Alisa-appen


Appen ALISA kan användas på både iPhone och Android-telefoner och riktar sig till arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjuksköterskor. Genom att scanna en produkt når ni snabbt all information. Här kan ni inventera, dokumentera funktionskontroller och service, rapportera fel, flytta produkter från ett rum till ett annat och söka efter olika produkter.

Alisa-portalen


ALISA består också av en portal som främst riktar sig till enhetshefer och huvudmän. Egenkontroll och andra kontroller underlättas betydligt när all information finns på samma ställe. Det är enkelt att snabbt få information om något behöver åtgärdas som till exempel att en produkt behöver återkallas. ALISA hjälper också till med budgetarbetet då det är lätt att se vilka hjälpmedel som behöver bytas ut framöver samt att säkerställa att det inte står hyrda hjälpmedel i förråd och kostar pengar i onödan.

HUR KAN ALISA HJÄLPA DIG?SPÅRNING 


ALISA ger full kontroll på vilka produkter som används och var de finns. Spara tid på att slippa leta och se direkt om det finns tillgängliga produkter i förråd.


UNDERHÅLL


Regelbundet underhåll och kontroller dokumenteras direkt i appen och finns alltid tillgängligt. 


KONTROLL


Produkter som närmar sig utgångsdatum flaggas automatiskt upp av ALISA så att detta inte riskerar glömmas bort. 

Vill du veta mer?


Lämna kontaktupppgifter till höger så hör vi av oss inom kort.